Adatkezelési tájékoztató

Adományokhoz

 

Az Összefogás a Cívisvárosért Egyesület (székhely: 4225 Debrecen, Óiskola utca35.; nyilvántartási szám: 09-02-0005320; elérhetőség: [email protected]) és Mándi László (elérhetőség: [email protected]) jelölt adományozási adatkezelési tájékoztatója.

Az adatkezelés célja

Egyesületünk a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján csak magánszemélyektől fogadhat el támogatást, emellett nem fogadhatunk el névtelen vagy külföldi adományt. Ezzel összefüggésben adatait abból a célból kezeljük, hogy a gazdálkodásunkra és a kampányfinanszírozásra irányadó jogszabályoknak való megfelelést ellenőrizhessük, illetve, hogy a szabályszerű gazdálkodásunkat bizonyíthassuk.

Milyen adatait kezeljük ebből a célból?

Az Ön nevét; azt a tényt, hogy magyar állampolgár; azt a tényt, hogy nem jogi személy nevében jár el. Kezeljük emellett a fizetés idejét, a fizetés mértékét és a fizetés módját, valamint az átutalás bank által közölt adatait abból a célból, hogy az Állami Számvevőszék, vagy egyéb hatóság részére bizonyítsuk a támogatások, illetve gazdálkodásunk jogszerűségét.

Az adatkezelés jogalapja

Az, hogy Egyesületünk a törvényből fakadó kötelezettségét teljesíteni tudja [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont]; valamint az Ön hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont].

Ki fér hozzá az Ön adataihoz?

Az adatait az Összefogás a Cívisvárosért Egyesület kezeli. Az adatait kizárólag az Egyesület vagy Mándi László által kijelölt adatfeldolgozó és az Egyesület könyvelője ismerheti meg. Ezen a személyi körön kívül az Ön adatait más nem ismerheti meg.

Meddig kezeljük az Ön adatait?

A választásokat követő két évig, azaz 2026. június 9-ig. Ez igazodik ahhoz a célhoz, hogy kétség esetén bizonyítani tudjuk a gazdálkodásunk jogszerűségét.

Kihez fordulhat, ha panasza van?

Amennyiben az adatkezelésünkkel kapcsolatban tájékozódna, vagy tiltakozna, írjon az [email protected] e-mail-címre, vagy az Egyesület székhelyére mint postai címre.

Havasi Gábor aláírás

Mándi László
Debrecen polgármesterjelöltje

Adatkezelési tájékoztató adományokhoz